Sociaal Emotionele Ontwikkeling ZIEN!

Twee voorbeelden:

Sanne  is een meisje dat rustig en stil haar gang gaat. Ze valt niet zo op. Sanne doet goed mee met de activiteiten en kan goed doorwerken. Ze laat zich niet zomaar afleiden. In de groep heeft ze niet veel contacten. Daar lijkt ze tevreden mee. Op het oog een lief meisje dat zich rustig een weg baant in de groep. Of zou ze toch wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken in het omgaan met leeftijdgenoten en met zichzelf?

Faris  is een populaire jongen. Hij maakt gemakkelijk contact en is geliefd bij de kinderen in de groep. Hij heeft veel leuke ideeën. Faris vindt het wel lastig om samen te werken. Hij wil graag zijn eigen plan uitvoeren en heeft niet altijd zin in de plannen van een ander. Er kunnen makkelijk conflicten ontstaan, omdat Faris het wel eens lastig vindt om zich te beheersen. Ruzies zijn ook weer snel opgelost, want Faris vindt het vervelend als hij ruzie heeft.

Dit alles met als doel een gewaardeerde participerende rol in onze samenleving te bereiken op het gebied van wonen, werken, burgerschap en vrijetijdsbesteding.

Verder kijken met ZIEN!

Twee kinderen/jongeren. De één vraagt weinig aandacht, de ander vraagt meer aandacht. Gaat het goed met hen? Hebben ze misschien extra ondersteuning nodig of ontwikkelen ze zich goed genoeg met de begeleiding die wordt geboden? Hun leerkracht kan deze vraag hebben, net als u die mogelijk heeft over het functioneren van uw kind. Op het eerste gezicht lijkt er weinig aan de hand. Een rustig meisje dat goed meekomt in de groep en een leuke jongen die veel contacten heeft en daar ook wel eens ruzie mee maakt. Toch is het voor deze kinderen wel goed als de leerkracht eens verder kijkt. Dat kan met ZIEN!.

ZIEN! is een digitaal hulpmiddel dat op school gebruikt wordt door de leerkrachten. Aan de hand van een vragenlijst kan de leerkracht het sociaal-emotioneel functioneren van een kind in kaart brengen. Erna volgen suggesties voor de leerkracht over hoe hij de groep of een kind extra zou kunnen ondersteunen.

Kinderen met een wat hoger ontwikkelingsniveau kunnen ook zelf een vragenlijst invullen. Door hun antwoorden krijg je als leerkracht een beeld van wat het kind van zichzelf vindt en hoe het zijn omgeving, de omgang met zijn klasgenoten of de leerkracht beleeft. Dat is heel waardevol. Het vormt vaak ook de aanleiding voor een mooi gesprek: waarover ben je tevreden? Wat zou er anders kunnen? Wat kun jij daar zelf voor doen? Hoe kan ik jou daarbij helpen?

Daarnaast kan een school ook een vragenlijst voor ouders of verzorgers gebruiken. Zo ontstaat er een breed beeld van het functioneren van een kind, thuis en op school.
Copyright ©
2023
All Rights Reserved Website & Google optimalisatie