Contact

VSO-afdeling 'De Hoge Brug

Hillegondastraat 25 (hoofdingang nr. 19)
3051 PA Rotterdam
Tel. 010 - 422 23 92
E-mail: admin@vsodehogebrug.nl
Website: www.www.vsodehogebrug.nl
Bankrekening: NL74RABO 0147 2173 69 t.n.v. Stichting BOOR inz. A.Willeboer

Locatie directeur VSO : Dhr. J. Platteschorre

Penningmeester SO-/VSO-afdeling : Dhr. H. van Os
Bankrekeningnummer SO en VSO : NL23INGB 0003 2804 37 t.n.v. Penningmeester ouderraad A.Willeboerschool
Copyright ©
2023
All Rights Reserved Website & Google optimalisatie