Privacyverklaring stichting BOOR

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door stichting BOOR, inclusief de aangesloten scholen (hierna: stichting BOOR).
Privacyverklaring stichting BOOR

Klachten

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van stichting BOOR bij de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u dit melden bij uw school (via het privacy email adres vermeld op de schoolsite) of bij de Functionaris Gegevensbescherming van stichting BOOR (FG@stichtingboor.nl).
Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. 

Dit kan via: 
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons


Contact

U kunt voor privacy vragen en verzoeken contact opnemen met uw school (via het privacy email adres vermeld op de schoolsite) en anders met stichting BOOR via het onderstaande adres:

Stichting BOOR
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam
Tel: 010 254 0800
E-mail: privacy@stichtingboor.nl
Website: https://www.boorbestuur.nl/
Copyright ©
2023
All Rights Reserved Website & Google optimalisatie