Welkom

Op De Hoge Brug leren wij je verantwoordelijkheid nemen voor wat je doet, bevorderen wij het samenwerken en leren wij jou om je breed te ontwikkelen. 

Leer de juiste praktijkvaardigheden in de branches consumptief, facilitair beheer, schoonmaak, montage & onderhoud, textiel, dieren en groenonderhoud. Later leer je op één van onze werkervaringsplekken en loop je stage. Als je van school komt heb je voldoende ervaring en begeleiden wij je naar een baan zodat je mee kunt doen in de maatschappij.
Het expertsysteem Zien! voor het voorgezet onderwijs is een instrument om de ondersteuningsvragen op het gebied van sociaal-emotioneel functioneren en leer-werkhouding van leerlingen in beeld te brengen.

Zien! ondersteunt in het proces van observeren en begrijpen. Concrete ontwikkelpunten en handelingssuggesties helpen je als docent en/of mentor vervolgens om de leerling(en) gericht en planmatig te ondersteunen.

Zien!vo ondersteunt in het proces van handelingsgericht werken. Alle stappen, van observeren tot evalueren, kun je doorlopen met en vastleggen in zien!vo.

Agenda

Agenda punt
Datum
Bekijk hier alle vakanties
VSO De Hoge Brug ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding
De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Rotterdam.
Folder VSO De Hoge Brug
DOEN is de beste manier van leren.

Klik hier om de folder te openen.
Flyer VSO De Hoge Brug
Een school vol kansen.

Klik hier om de flyer te openen.
Copyright ©
2024
All Rights Reserved Website & Google optimalisatie